Trang chủ UNDP
Tham nhũng vặt giống như lấy bánh xe mà phá hủy cả cỗ xe

Tham nhũng vặt giống như lấy bánh xe mà phá hủy cả cỗ xe

Tham nhũng làm tổn hại tới chất lượng dịch vụ công. Tham nhũng dù là nhỏ như “bôi trơn” giống như tham bánh xe phá huỷ cả cỗ xe. Nhân Ngày quốc tế...

Tin mới