Trang chủ Ứng cử Quốc Hội
Nhà thơ Bùi Minh Quốc ứng cử quốc hội

Nhà thơ Bùi Minh Quốc ứng cử quốc hội

Nhà thơ Bùi Minh Quốc “… Cay đắng thay Mỉa mai thay Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt Lại đúc nên chính cỗ máy này” (Thơ Bùi Minh Quốc). TÓM TẮT TIỂU SỬ –...

Tin mới