Trang chủ Ứng cử viên tự do
Lần đầu tiên, các ứng cử viên ĐBQH tự giới thiệu trên mạng xã hội

Lần đầu tiên, các ứng cử viên ĐBQH tự giới thiệu trên mạng xã hội

… Nhưng đó không phải là các ứng viên do Mặt trận Tổ quốc đề cử. Mà họ là các ứng cử viên tự do vào Quốc hội hơn 95% thành viên là đảng...

Tin mới