Trang chủ ung thư
Việt Nam sẽ gánh chịu những “lời nguyền” gì từ nhiệt điện?

Việt Nam sẽ gánh chịu những “lời nguyền” gì từ nhiệt điện?

Nhiệt điện dĩ nhiên là cung cấp điện. Nhưng nhiệt điện còn “cung cấp” cả những thứ mà hậu quả của thứ công nghệ lạc hậu này “mang lại”...

Tin mới