Trang chủ USD tăng giá
Không phải Mỹ, đây là nước thiệt hại nhiều nhất khi USD tăng giá

Không phải Mỹ, đây là nước thiệt hại nhiều nhất khi USD tăng giá

“Đồng nội tệ tăng giá theo USD đúng lúc sức khỏe nền kinh tế yếu đi là một điều tệ hại”. Yukon Huang, người từng là giám đốc World Bank Trung...

Tin mới