Trang chủ Ủy ban Luật pháp Quốc tế
Chiến dịch vận động cho ứng viên Việt Nam vào Ủy ban Luật pháp quốc tế

Chiến dịch vận động cho ứng viên Việt Nam vào Ủy ban Luật pháp quốc tế

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, từ cuối tháng 2, chiến dịch vận động cho PGS-TS, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao ứng cử vào Ủy ban Luật pháp quốc tế đã...

Tin mới