Trang chủ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
“Công tác nhân sự khóa XII được Đảng chuẩn bị kỹ lưỡng”

“Công tác nhân sự khóa XII được Đảng chuẩn bị kỹ lưỡng”

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XII được đánh giá là chặt chẽ và thấu đáo hơn, được chuẩn bị hết sức công phu từ dưới cơ sở lên. Ngày...

Tin mới