Trang chủ Văn Phú Invest
Phủ nhận trách nhiệm, Văn Phú Invest có “đem con bỏ chợ”?

Phủ nhận trách nhiệm, Văn Phú Invest có “đem con bỏ chợ”?

Đầu tư dự án, rồi bán nhà và thu tiền, tuy nhiên, khi phát sinh vấn đề tranh chấp, doanh nghiệp tìm cách “phủi” trách nhiệm liên quan. Chuyện “đem con bỏ...

Tin mới