Trang chủ vận tải biển
“Đại gia” vận tải biển sụp đổ, thương mại toàn cầu xáo trộn

“Đại gia” vận tải biển sụp đổ, thương mại toàn cầu xáo trộn

Vụ phá sản có thể lớn nhất từ trước đến nay trong ngành vận tải biển thế giới… Sự sụp đổ của Hanjin Shipping, tập đoàn vận tải biển khổng...

Tin mới