Trang chủ Vận tải Biển Bắc – Nosco
Thụt chân ngàn tỷ, đại gia thoi thóp rồi chìm nghỉm

Thụt chân ngàn tỷ, đại gia thoi thóp rồi chìm nghỉm

Hàng loạt các doanh nghiệp lớn nổi tiếng một thời giờ đây chỉ còn là chiếc xác, ngập chìm trong thua lỗ và có rất ít cơ hội để phục hồi. Ông lớn thoi thóp...

Tin mới