Trang chủ Vay lại vốn ODA
Vay vốn Trung Quốc: Lợi bất cập hại

Vay vốn Trung Quốc: Lợi bất cập hại

Có 2 điểm nổi bật của dòng vốn Trung Quốc: Không minh bạch về tổng quy mô tín dụng và điều kiện vay gắn chặt với lợi ích của họ Ngày 29-11, Viện Nghiên cứu Kinh tế...

Tin mới