Trang chủ vay vốn ưu đãi
Đã có 148.000 hộ dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi

Đã có 148.000 hộ dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi

Sau 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, giai đoạn 2011-2015, Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần thực...

Tin mới