Trang chủ vệ sinh môi trường
Bất thường dự án vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh

Bất thường dự án vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh

Để thực hiện dự án vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2, Nhà nước phải đi vay 450 triệu USD, lãi suất 1 năm phải trả cho khoản vay là 13,5 triệu USD...

Tin mới