Trang chủ viện phí
Từ 1-8, viện phí tăng, 1.900 dịch vụ y tế sẽ tăng mạnh

Từ 1-8, viện phí tăng, 1.900 dịch vụ y tế sẽ tăng mạnh

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội VN cho hay Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội VN đã bàn thảo để tiếp tục tăng viện phí từ ngày 1-8. Mốc thời gian dự định tăng...

Tin mới