Trang chủ Việt Hân
Dự án bỏ hoang không trả, nợ tiền sử dụng đất trăm tỷ khó đòi

Dự án bỏ hoang không trả, nợ tiền sử dụng đất trăm tỷ khó đòi

Nợ tiền sử dụng đất không chịu trả, “dọa” thu hồi dự án bỏ hoang cũng không xong.    Thậm chí, doanh nghiệp đã làm xong dự án, thu phần...

Tin mới