Trang chủ VinaGame
Đại gia Cao Toàn Mỹ có bao nhiêu cổ phần tại công ty sở hữu Zalo?

Đại gia Cao Toàn Mỹ có bao nhiêu cổ phần tại công ty sở hữu Zalo?

Theo giấy phép đăng ký kinh doanh, Công ty CP VNG (VNG Corp) có 4 cổ đông sáng lập là: ông Lê Hồng Minh, ông Nguyễn Thanh Bình, ông Trịnh Bảo và ông Cao Toàn...

Tin mới