Trang chủ Vĩnh Tân 1
Chọn đổ 1 triệu m3 gần Hòn Cau chỉ để “giảm chi phí”

Chọn đổ 1 triệu m3 gần Hòn Cau chỉ để “giảm chi phí”

Nhà đầu tư vẫn đề xuất nhận gần 1 triệu m3 bùn, cát xuống chỗ “gần nhất có thể” với yêu cầu đặt ra đầu tiên là để giảm chi phí và Bộ...

Tin mới