Trang chủ VINPA
Tăng giá xăng thì liên quan gì tới “trách nhiệm người dân”?

Tăng giá xăng thì liên quan gì tới “trách nhiệm người dân”?

Ngân sách nhà nước làm sao lại có thể cứ trông chờ vào việc tăng giá xăng, trong khi người ta cần tham gia WTO để giảm giá thì ông Chủ tịch Hiệp...

Tin mới