Trang chủ VNT19
Dự án bột giấy VNT19 ở Quảng Ngãi gây lo lắng vì ô nhiễm môi trường

Dự án bột giấy VNT19 ở Quảng Ngãi gây lo lắng vì ô nhiễm môi trường

Lo dự án bột giấy VNT19 ảnh hưởng đến môi trường, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn “hỏi” Bộ Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh Quảng...

Tin mới