Trang chủ Vợ chồng Jennifer Phạm
Khách hàng trưng ảnh chồng Jennifer Phạm đòi đối thoại

Khách hàng trưng ảnh chồng Jennifer Phạm đòi đối thoại

Hàng trăm khách hàng đại diện cho 2.000 hội viên mua thẻ tập tại Fusion Bodyworks (Hà Nội) tiếp tục căng băng rôn đề nghị đối thoại với chồng Jennifer Phạm. Chiều...

Tin mới