Trang chủ vốn đầu tư Trung Quốc
Những tai tiếng của nhà máy giấy Lee & Man trên thế giới

Những tai tiếng của nhà máy giấy Lee & Man trên thế giới

Ngay tại Trung Quốc, quê hương của mình, nhà máy giấy Lee & Man đã từng bị Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc yêu cầu phải ngưng sản xuất vì xả thải...

Tin mới