Trang chủ vốn đầu tư từ Trung Quốc
Nhà máy giấy khổng lồ xả 28.500 tấn xút ra sông Hậu sắp hoạt động !

Nhà máy giấy khổng lồ xả 28.500 tấn xút ra sông Hậu sắp hoạt động !

Nhà máy giấy (bột giấy) của Công ty giấy Lee & Man Việt Nam (thuộc tập đoàn Lee & Man Paper Hongkong – Trung Quốc) sắp đi vào hoạt động ở cặp...

Tin mới