Trang chủ xà lan
Bắt giữ một sà lan liên tục khai thác cát trái phép

Bắt giữ một sà lan liên tục khai thác cát trái phép

Tại thời điểm kiểm tra, trên sà lan có khoảng 6 m3 cát vừa được hút lên và chủ phương tiện không xuất trình được giấy phép hoạt động khai thác cát. Khoảng...

Tin mới