Trang chủ xả thải ra biển
Khói than nhuốm đen phận người

Khói than nhuốm đen phận người

Hai năm sau khi nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 2 ra đời, có lẽ chưa ai đánh giá được lợi ích và thiệt hại từ nhà máy này mang lại. Nhưng nếu nói môi trường và mạng sống...

Tin mới