Trang chủ xin đi nước ngoài chữa bệnh
Hậu quả của những câu chuyện “ôm tài sản khủng” bỏ trốn ra nước ngoài

Hậu quả của những câu chuyện “ôm tài sản khủng” bỏ trốn ra nước ngoài

Chưa có thời nào như thời nay, hiện tượng quan chức “ôm tài sản khủng” xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy,...

Tin mới