Trang chủ xin gạo cứu đói
Gạo cứu đói và công trình “hoành tráng mang tầm thế kỷ”

Gạo cứu đói và công trình “hoành tráng mang tầm thế kỷ”

Ai dám bảo đảm dự án công viên “không lắt nhắt” và “táo bạo”này sẽ thoát khỏi tư duy nhiệm kỳ, thoát khỏi số phận các dự án lãng phí tiền tỷ trước...

Tin mới