Trang chủ xuất khẩu cao su
Xuất khẩu cao su có thể đạt 1,6 tỉ USD

Xuất khẩu cao su có thể đạt 1,6 tỉ USD

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, khả năng xuất khẩu cao su thiên nhiên trong năm nay có thể đạt 1,1 triệu tấn, với kim ngạch đạt khoảng 1,6 tỉ USD. Ngành cao su đang đứng trước...

Tin mới