Trang chủ ỷ lại
‘Một số cán bộ muốn đơn vị nằm trong diện nghèo để hưởng cơ chế’

‘Một số cán bộ muốn đơn vị nằm trong diện nghèo để hưởng cơ chế’

‘Cán bộ xã, bản còn có tư tưởng không muốn đưa đơn vị mình ra khỏi diện nghèo để hưởng các chính sách đầu tư của Nhà nước’,...

Tin mới