Trang chủ ý thức người Việt
“Một số người Việt đạo đức giả”

“Một số người Việt đạo đức giả”

“Người Việt Nam thật là đạo đức giả. Họ than phiền và tức giận về những gì đang xảy ra với những con cá nhưng chính họ lại đang phá hoại đất nước của họ”,...

Tin mới