Trang chủ Yếu thế
Nguyên Phó Chủ nhiệm VPQH: Người tự ứng cử “cửa rất hẹp”!

Nguyên Phó Chủ nhiệm VPQH: Người tự ứng cử “cửa rất hẹp”!

Phần 2 “Tôi nhìn trong quy trình thì hiệp thương lần thứ hai mới xuất hiện người tự ứng cử, tuy nhiên còn mấy ngày nữa đến lần hiệp thương thứ 3 anh...

Tin mới